Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007

Tình mất .. tật mangPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket


Anh khoe anh lắm tài duyên

Sao anh lại để ... thuyền quyên sang đò

Bây giờ ôm gối nằm co

Lòng người sâu lắm ai dò được đâu

Cuộc tình..

... chẳng ngã nhưng đau !Lòng người sâu anh dò chẳng được

Để bây giờ độc dược cầm tay

Mà khoan... xin hỏi cho hay

Sao yêu, sao ghét , đoạ đày nhau chi

Giòng đời ai oán lâm ly

Nổi trôi ngàn bến chỉ vì thèm say

Tật này thôi trả ai đây ?


~

Không có nhận xét nào: